Information

 

Tider och händelser 2020

Händelse                    Datum                Tid                       Samlingsplats
Årsstämma                 2020-03-17          18.00                  UPPSKJUTEN PGA CORONA
Röjdag vår                   2020-04-18         10.00                   UPPSKJUTEN PGA CORONA
Midsommarfirande   2020-06-19         13.00                   INSTÄLLD PGA CORONA
Simskola barn            v29-30                 10.00                   Badplatsen
Röjdag höst                 2020-10-10        10.00                   Brevlådorna
Tomtevandring           2020-12-19        18.00                   Brevlådorna

Kommentera