Trafiksäkerhet

Vid ändring av infart alternativt ny infart till fastigheten skall väghållaren kontaktas för samråd. Det är väghållaren som godkänner utfartens placering och utformning – detta för att säkerställa att trafiksäkerheten tas i beaktande.

Numer är Store Udds Samfällighetsförening väghållare av Store Udds väg, vilket innebär att ni skall kontakta styrelsen när ni planerar att ändra alt göra en ny infart till er fastighet. Skicka ett mail till styrelsen@storeudd.org. På så sätt kan vi tillsammans bidra till en ökad trafiksäkerhet inom området.

Några regler som är viktiga att tänka på för att värna om trafiksäkerheten:

Du som har utfart från tomten på gatan

Vid utfart skall du se till att dina växter mm inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan. Därmed har du möjlighet att se andra trafikanter när du kör ut från din tomt, och de har möjlighet att se dig.

trafiksakerhet_gata

Du som har hörntomt

Inom den så kallade siktriangeln skall växtlighet mm inte vara högre än 80 centimeter, mätt från bilens körbana. Det gäller 10 meter åt vardera håll från gatukorsningen (se illustrationen nedan).

Har du en gång- eller cykelväg som korsar en gata utanför din tomt? Då är avståndet som är den så kallade sikttriangeln bara 5 meter inpå gång- eller cykelvägen men fortfarande 10 meter utmed gatan.

trafiksakerhet_horn

Kommentera